##COUNTRY##

At the moment there are no Service Centers in ##COUNTRY##.
If you are interested in opening a Center or acquiring the Licence please contact:

MBE WORLDWIDE


Wstecz
Dołącz do sieci MBE

Wartości MBE

MBE pomaga zarówno osobom indywidualnym jak i firmom - głównie małym i średnim przedsiębiorstwom - stać się bardziej wydajnym poprzez przejęcie zarządzania określonymi procesami, począwszy od wysyłki i mikrologistyki do projektowania graficznego i usług poligraficznych. Każdy z naszych klientów, niezależnie od wielkości i potrzeb, korzysta z profesjonalnego wsparcia i indywidualnego doradztwa.

Podstawowe wartości MBE:

  • Słuchanie

Udany biznes rozpoczyna się od uważnego wysłuchania oczekiwań i potrzeb klienta, by móc indywidualnie dopasować rozwiązania.

  • Uczciwość, rzetelność

Istota relacji..., a to relacje są odpowiedzialne za powodzenie naszego biznesu.

  • Szacunek

Światowa sieć, istniejąca w 45 krajach na całym świecie rozwija się dzięki szczeremu szacunkowi dla ludzi, ich zwyczajów i kultury.

  • Zaangażowanie

Każdy przedsiębiorca MBE jest osobiście zaangażowany w rozwiązywanie potrzeb każdego klienta.

  • Niezawodność, zaufanie

Nasi klienci polegają na profesjonalizmie, kompetencjach i doświadczeniu pracowników MBE, którzy realizują zadania pozornie niemożliwe.

  • Integralność

Czasy się zmieniają, a wraz z nimi społeczeństwo, styl życia, potrzeby i sposób prowadzenia działalności. Nieustannie dostosowujemy nasze usługi i produkty, pozostając wierni naszej tożsamości i zasadom.

MBE Poland Sp. z o.o. • ul.Domaniewska 39A • 02-672 Warszawa • KRS: 0000470144 • NIP: PL5252560416 • REGON: 146805288 • Tel. +48 22 208 29 75 • biuro@mbe.pl
Mail Boxes Etc./Punkty obsługi MBE są prowadzone na własny rachunek i ryzyko przez niezależnych operatorów - franczyzobiorców, którzy działają na mocy umowy franczyzowej pod marką MBE. Za pośrednictwem swojej sieci franczyzobiorców, Mail Boxes Etc. świadczy usługi dla firm i osób prywatnych. Logistyka i usługi kurierskie stanowią główny przedmiot działaności MBE - które MBE realizuje na rzecz franczyzobiorców poprzez umowy zawarte z głównymi krajowymi i międzynarodowymi firmami kurierskimi - wraz innymi usługami graficznymi i poligraficznymi - realizowanymi bezpośrednio lub na podstawie umów zawartych z dużymi firmami drukarskimi. Usługi promocji dla biznesu i klientów indywidualnych świadczone są w ramach działalności gospodarczej sieci partnerów każdego z franczyzobiorców MBE, poprzez Punkt obsługi lub poza nim ("farming"). Każdy partner franczyzowy jest umownie zobowiązany do wykonywania wspomnianych usług. Mail Boxes Etc. i MBE stanowią zarejestrowane znaki towarowe używane za wyłączną zgodą MBE Wordwide S.p.A (wszelkie prawa do znaków towarowych są zastrzeżone). Usługi oferowane przez poszczególne punkty obsługi MBE mogą się różnić w zależności od lokalizacji. Materiały dostępne na tej stronie internetowej, zawarte tutaj informacje oraz wszelkie inne odpowiednie powiązane dane, nie podlegają w żaden sposób kopiowaniu, rozpowszechnianiu, modyfikowaniu, odtwarzaniu, powielaniu, pobieraniu lub udostępnianiu podmiotom trzecim, bez uprzedniej zgody wyrażonej w formie pisemnej. Nie odpowiadamy za nieuprawnione użycie lub wykorzystanie materiałów udostępnionych na tej stronie internetowej, jak również informacji lub danych tutaj zawartych .