##COUNTRY##

At the moment there are no Service Centers in ##COUNTRY##.
If you are interested in opening a Center or acquiring the Licence please contact:

MBE WORLDWIDE


Wstecz
Dołącz do sieci MBE

Franczyza - co to tak naprawdę znaczy?

O tym, że franczyza to dobrze przemyślany model biznesowy, przekonuje nas przykład firm o marce rozpoznawalnej na wszystkich kontynentach, jak choćby Carrefour Express czy McDonald’s. Ale franczyza nie jest zarezerwowana tylko dla globalnych graczy – znamy przykłady lokalnych sieci, które osiągnęły sukces na swoją skalę, przynosząc wysokie zyski właścicielom poszczególnych punktów.

Ten pomysł na biznes oparty jest na rozsądnym, użytecznym kompromisie i dlatego tak dobrze się sprawdza.

 

   


Wszędzie wokół obserwujemy udane przedsięwzięcia franczyzowe - miejsca, gdzie od lat utrzymuje się zadowalający ruch, a inwestycje są trwale rentowne. Są to firmy, którym klienci ufają, wiedząc, że jakość produktów i usług jest utrzymywana na stałym, wysokim poziomie. Z perspektywy przedsiębiorcy atrakcyjność franczyzy przejawia się przede wszystkim w łatwości, z jaką można dołączyć do sieci, by stać się swoim własnym szefem. To kusząca perspektywa szczególnie dziś, gdy absolwenci szkół wyższych masowo decydują się na pracę w korporacjach, a już po paru latach są zdeterminowani, by ją zakończyć (według Biura Statystyki Pracy mediana czasu pracy u jednego pracodawcy wynosi 4,4). Czy zatem zainteresowanie takim modelem jak franczyza może jeszcze dziwić?

Poniżej zebraliśmy dla Ciebie informacje dotyczące najbardziej popularnych modeli franczyzowych.

 

 

Co kryje się pod słowem franczyza

Franczyzą nazywamy rodzaj umowy lub licencji pomiędzy dwiema niezależnymi stronami, która reguluje szereg praw i obowiązków między nimi. Zawarcie takiej umowy nadaje franczyzobiorcom prawo do obrotu produktem lub usługą za pomocą nazwy lub znaku handlowego franczyzodawcy oraz przy użyciu jego metod operacyjnych. W ramach współpracy sieć zapewnia franczyzobiorcom swoje wsparcie. Franczyzodawca zarabia na opłatach, jakie pobiera za udzielenie prawa do korzystania ze znanej marki, sprawdzonego konceptu i całego know-how. Franczyzobiorca przekazuje zatem sieci opłatę za licencję franczyzową, a także comiesięczną opłatę royalty.

 

 

Typy systemów franczyzowych

Różne koncepty franczyzowe można podzielić na: franczyzę dystrybucyjną (handlową) oraz franczyzę usługową.

Franczyza dystrybucyjna

Franczyzobiorcy dystrybucyjni sprzedają produkty franczyzodawcy i współpracują z nim w relacji dostawca-sprzedawca. W ramach tego rodzaju franczyzy otrzymujemy licencję oraz znak handlowy. Nie możemy jednak liczyć na podręcznik operacyjny ani rozbudowane wsparcie w zakresie know-how, które pomogłoby nam w rozwijaniu działalności. Taki rodzaj franczyzy najczęściej sprawdza się w przypadku sprzedaży napojów (np. Coca-Cola), samochodów czy stacji benzynowych. Do franczyzy dystrybucyjnej należy ogromny udział w ogólnej sprzedaży na świecie. Mimo to, gdy mówimy o franczyzie, najczęściej mamy na myśli franczyzę usługową.

 

Franczyza usługowa

W przeciwieństwie do franczyzy dystrybucyjnej, franczyza usługowa to nie tylko znak towarowy i produkt, ale również pełny dostęp do know-how – metoda prowadzenia działalności, zawierająca m.in. plan marketingowy, podręcznik operacyjny czy wizualizację punktu usługowego. Taki system franczyzowy pojawił się w Polsce później niż dystrybucyjny, bo jego intensywny rozwój rozpoczął się w latach 90. Od tamtej pory jednak dynamicznie się rozwija.

Franczyzę typu usługowego możemy znaleźć w wielu branżach, takich jak: restauracje usługi dla biznesu i klientów indywidualnych, nieruchomości, bankowość, hotelarstwo, uroda i fitness czy doradztwo prawne

 

Jeden sklep, kilka placówek, a może... całe województwo?

Systemy franczyzowe można podzielić również ze względu na organizację systemu. Wyróżniamy zatem franczyzę bezpośrednią oraz wielokrotną.

Franczyza bezpośrednia opiera się na umowie zawartej bezpośrednio pomiędzy franczyzodawcą a franczyzobiorcą, zakłada świadczenie usług w ramach jednego punktu. To powszechniejszy rodzaj franczyzy, umożliwiający równocześnie otwarcie kolejnego punktu (jednak bez wyłączności terytorialnej).

Franczyza wielokrotna to rodzaj umowy, w ramach której franczyzobiorca może otworzyć więcej niż jeden punkt. Taki rodzaj franczyzy można podzielić na: przedstawicielstwo regionalne oraz masterfranczyzę. Przedstawicielstwo regionalne umożliwia franczyzobiorcy otwarcie więcej niż jednego punktu w określonym przez umowę czasie, na wyznaczonym obszarze. Przykładowo franczyzobiorca może zadeklarować otwarcie 5 punktów franczyzowych w ciągu 5 lat na terenie danego województwa. Wówczas franczyzodawca zapewnia franczyzobiorcy wyłączność na danym obszarze.

Masterfranczyza jest jeszcze szerszym rodzajem franczyzy niż przedstawicielstwo regionalne. Poza nabyciem praw do otwarcia określonej liczby punktów w wybranym obszarze, masterfranczyzobiorca na swoim terenie ma również prawo do sprzedaży franczyzy innym osobom – subfranczyzobiorcom. Taki rodzaj umowy zobowiązuje również do przejęcia dużej ilości zadań i obowiązków, które zazwyczaj dotyczą jedynie franczyzodawcy, jak wsparcie punktów, szkolenia. Masterfranczyzobiorca może jednak korzystać z opłat franczyzowych przekazywanych przez subfranczyzobiorców.

 

Porozmawiajmy o franczyzie

Franczyza to jeden z najskuteczniejszych modeli biznesowych. Cechuje go minimalizacja ryzyka i duża doza niezależności po stronie franczyzobiorcy. Chciałbyś dowiedzieć się więcej?

Sprawdź nasze nadchodzące wydarzenia - możesz porozmawiać z nami online, dołączyć do webinaru lub spotkać się z nami osobiście. Opowiemy Ci na czym polega sekret sukcesu franczyzy. Poznasz jej zalety, ale też wady, jakimi jest obciążona.

Wszystko po to, by ułatwić Ci świadomą odpowiedź na pytanie: czy franczyza to biznes dla mnie?

 

SPRAWDŹ NACHODZĄCE WYDARZENIA

 


Przeczytaj również

MBE Poland Sp. z o.o. • ul.Domaniewska 39A • 02-672 Warszawa • KRS: 0000470144 • NIP: PL5252560416 • REGON: 146805288 • Tel. +48 22 208 29 75 • biuro@mbe.pl
Mail Boxes Etc./Punkty obsługi MBE są prowadzone na własny rachunek i ryzyko przez niezależnych operatorów - franczyzobiorców, którzy działają na mocy umowy franczyzowej pod marką MBE. Za pośrednictwem swojej sieci franczyzobiorców, Mail Boxes Etc. świadczy usługi dla firm i osób prywatnych. Logistyka i usługi kurierskie stanowią główny przedmiot działaności MBE - które MBE realizuje na rzecz franczyzobiorców poprzez umowy zawarte z głównymi krajowymi i międzynarodowymi firmami kurierskimi - wraz innymi usługami graficznymi i poligraficznymi - realizowanymi bezpośrednio lub na podstawie umów zawartych z dużymi firmami drukarskimi. Usługi promocji dla biznesu i klientów indywidualnych świadczone są w ramach działalności gospodarczej sieci partnerów każdego z franczyzobiorców MBE, poprzez Punkt obsługi lub poza nim ("farming"). Każdy partner franczyzowy jest umownie zobowiązany do wykonywania wspomnianych usług. Mail Boxes Etc. i MBE stanowią zarejestrowane znaki towarowe używane za wyłączną zgodą MBE Wordwide S.p.A (wszelkie prawa do znaków towarowych są zastrzeżone). Usługi oferowane przez poszczególne punkty obsługi MBE mogą się różnić w zależności od lokalizacji. Materiały dostępne na tej stronie internetowej, zawarte tutaj informacje oraz wszelkie inne odpowiednie powiązane dane, nie podlegają w żaden sposób kopiowaniu, rozpowszechnianiu, modyfikowaniu, odtwarzaniu, powielaniu, pobieraniu lub udostępnianiu podmiotom trzecim, bez uprzedniej zgody wyrażonej w formie pisemnej. Nie odpowiadamy za nieuprawnione użycie lub wykorzystanie materiałów udostępnionych na tej stronie internetowej, jak również informacji lub danych tutaj zawartych .