##COUNTRY##

At the moment there are no Service Centers in ##COUNTRY##.
If you are interested in opening a Center or acquiring the Licence please contact:

MBE WORLDWIDE


Wstecz
Dołącz do sieci MBE

F.A.Q.

Współpraca partnerska (franczyza) to umowa pomiędzy dwoma podmiotami prawnymi (franczyzobiorcą i franczyzodawcą), niezależnymi ekonomicznie i prawnie, gdzie franczyzodawca zezwala franczyzobiorcy na korzystanie, w zamian za opłatę, ze znaków towarowych, marki, know-how, wiedzy oraz wsparcia i porad technicznych lub biznesowych, umieszczając franczyzobiorcę w systemie składającym się z sieci partnerów na danym obszarze, w celu sprzedaży określonych dóbr bądź usług.

Franczyzobiorca (partner) to podmiot prawny, niezależny finansowo i prawnie, który podpisuje umowę franczyzową.

Przeczytaj więcej: prawa, obowiązki, korzyści i ograniczenia franczyzobiorcy

.

Zakładanie każdej działalności wymaga inwestycji początkowej i kapitału obrotowego. Może on być pozyskany z połączenia funduszy prywatnych, kredytu, leasingu, dotacji lub innych źródeł. Mail Boxes Etc. pomaga potencjalnemu współpracownikowi w określeniu stosownej struktury budżetowej, która będzie najlepiej dopasowana do jego indywidualnej sytuacji.

Wstępne szkolenie MBE składa się z kliku tygodni zajęć teoretycznych i praktycznych, prowadzonych w Centrali w Warszawie oraz w działających punktach. Skupiamy się na podstawowych aspektach funkcjonowania biznesu oraz umiejętnościach sprzedażowych niezbędnych do pozyskiwania klientów, a tym samym rozwoju biznesu.

Dowiedz się więcej o szkoleniach wstępnych i regularnych, jakie otrzymujesz dołączając do MBE.

MBE oferuje bieżące szkolenia w celu zapewnienia dalszego poszerzania twojej wiedzy dotyczącej prowadzenia działalności i umiejętności profesjonalnej sprzedaży. Szkolenia te mogą być prowadzone przez pracowników firmy, szefa regionu (jeśli w danym regionie stanowisko to jest obsadzone), mogą mieć formę współpracy/spotkań na poziomie regionu z innymi partnerami MBE, warsztatów, video, programów coachingowych prowadzonych w punktach. Nasi franczyzobiorcy korzystają również z platformy szkoleniowej MBE iLearn, dzięki której mają dostęp do wielu szkoleń produktowych, sprzedażowych i marketingowych całkowicie zdalnie!

Ponadto od momentu uruchomienia punktu pozostaje on pod opieką indywidualnego opiekuna, który wspiera punkt w jego funkcjonowaniu. Jest to osoba dedykowana pomocy w rozwiązywaniu trudnych, nietypowych problemów, z którymi nowi właściciele się spotykają.

Dowiedz się więcej o szkoleniach w Mail Boxes Etc.

Tak, MBE wspiera Cię w wyborze lokalu i przygotowaniu go do otwarcia. Organizujemy dla Ciebie również kampanie promocyjne na start, otrzymujesz także materiały marketingowe, sprzedażowe, stronę internetową, profesjonalne katalogi biznesowe, szkolenia, wsparcie sprzedażowe i zaplecze technologiczne. 

Kliknij i dowiedz się więcej o tym co zyskujesz dołączając do sieci Mail Boxes Etc.

Umowa franczyzowa określa konkretny obszar, na którym nie będzie otwarte żaden inny punkt MBE.

Mamy za sobą otwarcia setek punktów MBE. Nasze doświadczenie pozwala nam na trafną ocenę i wybór odpowiedniej lokalizacji. Każdy nowy franczyzobiorca może liczyć na wsparcie osoby z centrali firmy, która wraz z nowym właścicielem ocenia potencjalne lokalizacje zarówno pod względem łatwości przystosowania lokalu do potrzeb działalności punktu MBE jak również pod względem lokalizacji i potencjału biznesowego najbliższej okolicy. Więcej informacji na temat wyboru lokalu dla biznesu  znajdziesz tutaj.

MBE zapewnia unikalny zestaw usług lokalnym mieszkańcom i firmom. Sukces jest ściśle powiązany z koncepcją, którą określamy mianem „farmingu”, polegającą na budowaniu relacji z ludźmi, zarówno w punktach MBE jak również podczas wizyt handlowych w celu promowania naszej działalności. Bez względu na to, czy są to klienci prywatni czy biznesowi, pozyskiwanie bazy lojalnych klientów musi się opierać na wysłuchaniu ich potrzeb, a następnie rozwiązywaniu codziennych wyzwań, aby były one jak najbardziej wydajne w powiązaniu z ich harmonogramem.

Obecnie istnieje ponad 1600 punktów w ponad 30 krajach na całym świecie. To najlepszy dowód na elastyczność oraz zdolność adaptacji i dostosowania MBE do niemal każdego obszaru kulturowego i ekonomicznego. Więcej informacji na temat potencjału outsourcingu usług znajdziesz tutaj .

Tak, mogą zaistnieć różne powody do sprzedaży działającego punktu MBE. Postaramy się rozważyć również taką możliwość. 

Aby zapytać o dostępność gotowych Centrów MBE - skontaktuj się z nami.

Rolą MBE Poland, jako franczyzodawcy jest przede wszystkim wsparcie w uruchomieniu i prowadzeniu biznesu. To rolą centrali jest szkolenie i przygotowanie właścicieli punktów do prowadzenia biznesu tak, aby byli z niego zadowoleni. Doświadczenie i korzyści skali, jaką daje sieć, obniżają ryzyko prowadzenia działalności. Jako zagraniczny koncept dajemy Ci jeszcze więcej - sprawdź tutaj.

Przeczytaj więcej o roli franczyzobiorcy w systemie franczyzowym.

MBE Poland Sp. z o.o. • ul.Domaniewska 39A • 02-672 Warszawa • KRS: 0000470144 • NIP: PL5252560416 • REGON: 146805288 • Tel. +48 22 208 29 75 • biuro@mbe.pl
Mail Boxes Etc./Punkty obsługi MBE są prowadzone na własny rachunek i ryzyko przez niezależnych operatorów - franczyzobiorców, którzy działają na mocy umowy franczyzowej pod marką MBE. Za pośrednictwem swojej sieci franczyzobiorców, Mail Boxes Etc. świadczy usługi dla firm i osób prywatnych. Logistyka i usługi kurierskie stanowią główny przedmiot działaności MBE - które MBE realizuje na rzecz franczyzobiorców poprzez umowy zawarte z głównymi krajowymi i międzynarodowymi firmami kurierskimi - wraz innymi usługami graficznymi i poligraficznymi - realizowanymi bezpośrednio lub na podstawie umów zawartych z dużymi firmami drukarskimi. Usługi promocji dla biznesu i klientów indywidualnych świadczone są w ramach działalności gospodarczej sieci partnerów każdego z franczyzobiorców MBE, poprzez Punkt obsługi lub poza nim ("farming"). Każdy partner franczyzowy jest umownie zobowiązany do wykonywania wspomnianych usług. Mail Boxes Etc. i MBE stanowią zarejestrowane znaki towarowe używane za wyłączną zgodą MBE Wordwide S.p.A (wszelkie prawa do znaków towarowych są zastrzeżone). Usługi oferowane przez poszczególne punkty obsługi MBE mogą się różnić w zależności od lokalizacji. Materiały dostępne na tej stronie internetowej, zawarte tutaj informacje oraz wszelkie inne odpowiednie powiązane dane, nie podlegają w żaden sposób kopiowaniu, rozpowszechnianiu, modyfikowaniu, odtwarzaniu, powielaniu, pobieraniu lub udostępnianiu podmiotom trzecim, bez uprzedniej zgody wyrażonej w formie pisemnej. Nie odpowiadamy za nieuprawnione użycie lub wykorzystanie materiałów udostępnionych na tej stronie internetowej, jak również informacji lub danych tutaj zawartych .