##COUNTRY##

At the moment there are no Service Centers in ##COUNTRY##.
If you are interested in opening a Center or acquiring the Licence please contact:

MBE WORLDWIDE


Back
Interested in opening an MBE Center?
Mail Boxes Etc. logistics and communication services empower people to optimize personal and business time.

I want to be on the
MBE Solutions Team!

 • I like helping people solve everyday challenges.
  Engagement and quality of work do make a difference.
 • I need a new career path.
  Franchising reduces start-up risk and gives me control over my destiny.
 • I want to leverage my existing contacts and relationships.
  MBE solves diverse needs of local people and businesses.
 • I want to be involved in dynamic and growing industries.
  Worldwide logistics and communications industries have great potential.
 • I want to benefit from other successful entrepreneurs.
  An established franchise network is an invaluable knowledge resource.
 • I want to directly impact my success.
  With MBE, my decisions matter.
 • I want to be part of a network of about 2500 entrepreneurs worldwide.
  My individual success benefits the entire MBE Solution Team.

First step

Meeting each other.

Let us contact you
about how simple is to become a part of MBE

* Mandatory fields

that my personal data are processed by Sistema Italia 93 S.r.l. for the marketing purposes described in paragraph 3, letter c. *
that my personal data are communicated to the MBE group for the marketing purposes referred to in paragraph 3, letter d. *

About company

You are not alone starting your own business
 • Financing
 • Location selection
 • Interior design and corporate identity
 • Know-how and training
 • National Marketing and Advertising
 • Framework Agreements
 • Business Development Support
 • Business Analytics

Trust your insinct

Take the first step
MBE Poland Sp. z o.o. • ul.Domaniewska 39A • 02-672 Warszawa • KRS: 0000470144 • NIP: PL5252560416 • REGON: 146805288 • Tel. +48 22 208 29 75 • biuro@mbe.pl
Mail Boxes Etc./Punkty obsługi MBE są prowadzone na własny rachunek i ryzyko przez niezależnych operatorów - franczyzobiorców, którzy działają na mocy umowy franczyzowej pod marką MBE. Za pośrednictwem swojej sieci franczyzobiorców, Mail Boxes Etc. świadczy usługi dla firm i osób prywatnych. Logistyka i usługi kurierskie stanowią główny przedmiot działaności MBE - które MBE realizuje na rzecz franczyzobiorców poprzez umowy zawarte z głównymi krajowymi i międzynarodowymi firmami kurierskimi - wraz innymi usługami graficznymi i poligraficznymi - realizowanymi bezpośrednio lub na podstawie umów zawartych z dużymi firmami drukarskimi. Usługi promocji dla biznesu i klientów indywidualnych świadczone są w ramach działalności gospodarczej sieci partnerów każdego z franczyzobiorców MBE, poprzez Punkt obsługi lub poza nim ("farming"). Każdy partner franczyzowy jest umownie zobowiązany do wykonywania wspomnianych usług. Mail Boxes Etc. i MBE stanowią zarejestrowane znaki towarowe używane za wyłączną zgodą MBE Wordwide S.p.A (wszelkie prawa do znaków towarowych są zastrzeżone). Usługi oferowane przez poszczególne punkty obsługi MBE mogą się różnić w zależności od lokalizacji. Materiały dostępne na tej stronie internetowej, zawarte tutaj informacje oraz wszelkie inne odpowiednie powiązane dane, nie podlegają w żaden sposób kopiowaniu, rozpowszechnianiu, modyfikowaniu, odtwarzaniu, powielaniu, pobieraniu lub udostępnianiu podmiotom trzecim, bez uprzedniej zgody wyrażonej w formie pisemnej. Nie odpowiadamy za nieuprawnione użycie lub wykorzystanie materiałów udostępnionych na tej stronie internetowej, jak również informacji lub danych tutaj zawartych .